آزمایشگاه خوردگی

خوردگی یک فرایند طبیعی است که یک فلز تصفیه شده را به یک ماده شیمیایی پایدارتر تبدیل می‌کند. نظیر اکسیدها، هیدروکسیدها یا سولفیدها.

فرایندی است که به تخریب تدریجی فلزات (معمولا فلزات) توسط واکنش‌های شیمیایی یا الکتروشیمیایی با محیط خود انجام می‌پذیرد.

مهندسی خوردگی زمینه‌ای است که کنترل و متوقف‌کردن پدیده خوردگی را مورد بحث قرار می‌دهد. این موضوع مربوط به اکسیداسیون الکترو شیمیایی فلز در واکنش با یک ماده اکسیدان نظیر اکسیژن یا سولفات‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

زنگ‌زدگی در حقیقت تشکیل اکسیدهای آهن می‌باشد، که مثال خوبی از خوردگی الکتروشیمیایی است و این نوع تخریب معمولا منجر به تشکیل اکسیدها یا سولفات‌های فلز اصلی شده و این واکنش باعث ایجاد رنگ نارنجی بر روی فلز اصلی می‌شود.

خوردگی می تواند علاوه بر فلزات بر روی سرامیک‌ها و پلیمرها نیز به وجود بیاید که معمولا به این نوع فرایند degradation گفته می‌شود. معمولا واژه تخریب بیشتر در خوردگی به کار می‌رود. خوردگی تخریبی خواص مفید فلزات نظیر ساختار و ظاهر را تغییر داده و تبدیل به مایعات یا گازها می‌شود.

بسیاری از ساختار آلیاژها در رطوبت هوا خورده می‌شوند. اما این فرایند شدیدا تحت تاثیر تماس با مواد معینی انجام می‌شود.

خوردگی می‌تواند به صورت حفره، ترک یا به صورت خوردگی یکنواخت در منطقه بزرگی از سطح ایجاد شود. از آنجایی که خوردگی یک فرایند کنترل شده توسط دیفیوژن (نفوذ) می‌باشد این پدیده می‌تواند روی سطح در تماس با فضای خورنده انجام شود.

در نتیجه روش کاهش اکتیویته سطح در تماس با فضای خورنده تبدیل Passivation (رسوب) و جابه‌جایی کروماتی می‌تواند مقاومت به خوردگی فلزات را بیشتر کند. به هر حال مکانیزم خوردگی کمتر دیده می‌شود و یا قابل پیش‌بینی است.

در این آزمایشگاه انواع آزمو‌ن‌های خوردگی بر حسب جنس و کاربرد نمونه قابل انجام می‌باشد. همچنین در این آزمایشگاه با استفاده از استانداردهای بین‌المللی، امکان پاسخگویی به سوالات علمی مشتریان در خصوص بررسی علل خوردگی قطعات، انتخاب مواد مناسب، افزایش عمر مفید قطعات یا روش‌های نوین حفاظت کاتدی یا آندی قطعات قابل ارائه می‌باشند

گزیده ای از خدمات قابل ارائه در این بخش به شرح ذیل می‌‌باشند: 

 آزمون‌های آزمایشگاه خوردگی

 نوع آزمون

 استاندارد آزمون

آزمون ترک خوردگی هیدروژنی(HIC)

NACE TM 0284

آزمون ترک خوردگی تنشی در محیط سولفیدی (SSCC)

NACE MR0175

آزمون تعیین حساسیت فولاد‌های زنگ نزن آستنیتی به خوردگی مرزدانه‌ای 

ASTM A262, ISO 3651-2

آزمون خوردگی تنشی

ASTM G36, ASTM G47

آزمون مقاومت به زدایش روی در برنج‌ها

ISO 6509

آزمون نیترات جیوه برای آلیاژهای مس

ASTM B154

آزمون تشخیص و تعیین تعداد باکتری‌های کاهنده سولفات موجود در خاک و آب (SBR)

NACE TM0212

آنالیز رسوبات و محصولات خوردگی

 

تعیین بازده آند‌های حفاظت کاتدی

IPS-M-TP-750, DNV-RP-B401

پیش‌بینی مقاومت خوردگی فلزات و تعیین نرخ خوردگی

 

 تمامی آزمون‌های فوق به صورت  آزمون در حضور مشتریان قابل انجام می‌باشد.

 

پیمایش به بالا