آزمایشگاه فشار

الف)دامنه فعالیت :

کالیبراسیون انواع گیج های صنعتی(هیدرولیک، نیوماتیک)، فشار و خلا و انواع تست گیج ها

کالیبراسیون انواع ترنسمیتورهای صنعتی(هیدرولیک، نیوماتیک)

ب)تجهیزات:

مجهز به ترازوی فشار با بار مرده با برند بودنبرگ آلمان (Dead weight tester) و انواع تست گیج های فشار و خلا، هند پمپ هیدرولیک با گستره 700 بار و نیوماتیک 1- تا 40 بار، کمپراتور فشار و …

پیمایش به بالا