آزمایشگاه نیرو

·       

الف) دامنه فعالیت:

کالیبراسیون انواع دستگاههای آزمون مواد در حالت های(کشش، فشار، جابجایی و سرعت)تا گستره 50000KG(50 Ton)

کالیبراسیون سامانه نیرو در انواع دستگاه های سختی سنجی : راکول ، بیرینل و ویکرز

ب) تجهیزات:

مجهز به دستگاه مولد نیرو سرو موتور بال اسکرو برند سنتام جهت کالیبراسیون لودسل بصورت سری

مجهز به انواع لودسل های مرجع  kg200 ،500kg، 5000kg،15000kg، 30000kg ، 50000kgو نمایشگرهای مرجع چند کاناله، خط کش دیجیتال مرجع ، کرنومتر و …

پیمایش به بالا