آنالیز فلزات به روش دستگاهی

1-      اندازه گيري طلا

2-      اندازه گیری نقره

3-      اندازه گیری آهن

4-      اندازه گیری سیلیس

5-      اندازه گیری فسفر

6-      اندازه گیری استرانسیم

7-      اندازه گيري مس

8-      اندازه گيري كادميم

9-      اندازه گيري كبالت

10-  اندازه گيري روي

11-  اندازه گيري منگنز

12-  اندازه گيري سرب

13-  اندازه گيري منيزيم

14-  اندازه گيري كلسيم 

 15- اندازه گيري آلومينيوم

16- اندازه گيري نيكل

17- اندازه گيري قلع

18- اندازه گيري كروم

19- اندازه گيري موليبدن

20- اندازه گيري واناديم

پیمایش به بالا