آنالیز مواد معدنی به روش دستگاه و کلاسیک

1- آنالیز فرو آلیاژها ( فروسیلیس – سیلیکون- فرو منگنزها و … )

2- آنالیز بابیت های سرب و قلع

3- تعیین درصدخلوص فلزات و ترکیبات معدنی 

4- تعیین میزان فلزات گرانبها به روش هضم اسیدی

5- بررسی عناصر نادر خاکی 

6- تعیین دانسیته مایعات – فلزات و خاکها 

7- گونه شناسی عناصر در ترکیبات ( تعیین درصد آهن فلزی -آهن دو و سه ظرفیتی در نمونه آهن اسفنجی )

پیمایش به بالا