فهرست دوره های آموزشی

       دوره های تخصصی:

ü      آشنایی با نرم اکسل

ü      آزمون های شیمی کلاسیک

ü      کار با کتاب کلید فولاد

ü      کالیبراسیون محیط های دمایی

ü      دوره کالیبراسیون ترموکوپل ها و RTD

ü      کالیبراسیون دستگاه های آزمون کشش

ü      آزمون شیمی تجزیه

ü      دوره کالیبراسیون گیج های فشار بردون و ترنسمیتر ها

ü      دوره کالیبراسیون ظروف حجمی

ü      دوره آموزشی کالیبراسیون ابعادی

ü      خواص مکانیکی فلزات

ü      شیمی- محلول سازی و اندازه گیری کلرید

ü      متالوگرافی و ساختارشناسی

ü      عملیات حرارتی

ü      سختی سنجی ماکرو و میکرو

ü      تجزیه و تحلیل نمودار تنش و کرنش

ü      آموزش تست های غیرمخرب(UT-MT-PT-VT)

ü      آموزش نرم افزار اکسل

ü      آموزش نرم افزار مینی تب

پیمایش به بالا