چشم انداز

به عنوان یکی از پیشروترین آزمایشگاه‌ها در غرب کشور
آزمایشگاهی نام آشنا در خاورمیانه تا ۱۰ سال آتی

ماموریت

ایفای نقش برجسته در ارائه خدمات آزمایشگاهی و آموزشی به صنایع مختلف در راستای اعتلای نام آزمایشگاه

پیمایش به بالا