مشاوره استاندارد 17025

موفقیت هر پروژه اعتبار‌بخشی آزمایشگاهی بر‌اساس استاندارد ISO/IEC 17025 در‌ سراسر جهان بستگی به روند اجرای آن دارد.
تجربه و تخصص بسیار بالای ما در استقرار استاندارد ISO 17025 در شرکت‌ها و آزمایشگاه‌های مختلف آزمون و کالیبراسیون به شما کمک می‌کند تا پروژه اعتباربخشی ISO 17025 آزمایشگاه خود را با موفقیت به اتمام رسانید.
ما فقط مشاور شما نیستیم، بلکه در صورت تمایل سازمان شما از شروع پروژه استقرار استاندارد ISO 17025 تا پایان کار به عنوان شریک همراه شما خواهیم‌بود.
اعتبار بخشی آزمایشگاه براساس استاندارد ISO/IEC 17025
اعتبار‌بخشی آزمایشگاه براساس استاندارد ISO/IEC 17025 ابزاری برای تعیین صلاحیت فنی آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون است که قصد دارند ظرفیت خود را در ارائه نتایج قابل اعتماد در سطح ملی و بین‌المللی نشان دهند. اعتبار بخشی آزمایشگاه این اطمینان را به مشتریان می‌دهد که از خدمات آزمون، اندازه گیری و کالیبراسیون قابل اطمینان استفاده می‌کنند.
برای حفظ صلاحیت فنی، آزمایشگاه‌ها به صورت دوره‌ای توسط مراجع رسمی مجوز دهنده ارزیابی می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها با الزامات و استاندارد‌های مشخص شده به کار خود ادامه می‌دهند.
مزایای استقرار استاندارد ISO/IEC 17025
اعتماد سازی: در صنعت جهانی، مشتريان خواستار تضمين و اطمينان از کیفیت محصولات و خدماتی هستند که به آن‌ها ارائه می‌شود. با کسب اعتبارنامه، مشتریان شما به کیفیت محصولات و خدماتی که ارائه می‌دهید اعتماد می‌کنند.
به رسمیت شناخته شدن در بازار‌های بین‌المللی:
اگر آزمایشگاه شما دارای اعتبارنامه ISO/IEC 17025 باشد، براساس توافق‌های متقابل بین مؤسسات اعتبار‌بخشی، نتایج و گزارش آزمون‌ها بدون نیاز به آزمون‌های بیشتر در بازار‌های خارج از کشور پذیرفته می‌شوند، که این موجب بهبود تجارت بین‌المللی نیز می‌شود.
کاهش ریسک:
ریسک ارائه نتایج آزمون نامعتبر در سازمان‌های دارای اعتبارنامه ISO/IEC 17025 کاهش می‌باید سازمان‌های معتبر خطر نتایج آزمایشات
غیرقابل اعتماد، خدمات و محصولات را کاهش می‌دهند در‌نتیجه اعتبار آزمایشگاه بین مشتریان افزایش می‌یابد.
کاهش هزینه‌ها:
اگرچه فرآیند اعتباربخشی هزینه‌هایی به همراه دارد، صرفه‌جویی در هزینه‌های ناشی از تأیید اعتبار، بسیار بیشتر از هزینه‌های اعتبار بخشی است.
 صرفه‌جویی در هزینه می‌تواند شامل بهبود بهره‌وری، کاهش خرابی‌ها، کاهش بازرسی‌ها و دوباره کاری‌ها و غیره باشد
 ایجاد اعتبار:
هیچ سازمانی تمایل به همکاری با آزمایشگاهی که توسط یک مرجع معتبر مورد تأیید قرار نگرفته باشد نمی‌باشد.
لذا استاندارد ISO 17025 به آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون این فرصت را می‌دهد تا صلاحیت خود را در تولید
نتایج معتبر قابل اعتماد نشان دهند و در نتیجه اعتبار کار خود را در سطح ملی و بین‌المللی افزایش دهند.
استاندارد  ISO/IEC 17025 برای چه سازمان‌هایی کاربرد دارد؟
استاندارد ISO/IEC 17025 برای هر سازمانی که آزمون، کالیبراسیون و نمونه برداری انجام می‌دهد و می‌خواهد نتایج معتبر و قابل اعتماد تولید کند مفید است.
این شامل همه آزمایشگاه‌ها از جمله آزمایشگاه‌های خصوصی، دولتی، صنعتی و یا هر سازمان دیگری می‌شود.
استاندارد ISO/IEC 17025 برای مراکز صنعتی، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، دولت‌ها، سازمان‌های بازرسی کننده، سازمان‌های صدور گواهینامه محصول و هر سازمان ارزیابی مرتبطی که آزمون، نمونه‌برداری یا کالیبراسیون انجام می‌دهد کاربرد دارد.
 شرح خدمات ISO/IEC 17025
کمک به تشکيل تيم راهبری و تيم‌های اجرايی استقرار استاندارد:
برای پيشبرد اهداف مورد نظر در ارتباط با استقرار الزامات استاندارد، كميته‌ای تشكيل خواهد شد كه در اين كميته نحوه اجرای فعاليت‌های پروژه مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گيرد.
مستند‌سازی:
آزمايشگاه بايد خط مشی‌ها، سيستم‌ها، برنامه‌ها، روش‌های اجرايی و دستورالعمل‌های خود را تا حدی که برای تأمين کيفيت نتايج آزمون ضروری باشد، مستند و کليه کارکنان مرتبط با فعاليت‌های آزمايش را با مستندات کيفيت آشنا سازد و خط مشی‌ها و روش‌های اجرايی را در کار خود اعمال نمايد.
پیمایش به بالا