مشاوره ایزو ۹۰۰۱
مشاوره ایزو ۹۰۰۱ ، با تجربه بیش از ۲۰ سال سابقه در پیاده‌سازی ایزو در صنایع مختلف و به‌صورت حرفه ای با سیستم‌های مدیریتی آشنا می‌باشد. شما با اخذ خدمات مشاوره از مهندس پیام خرازیان می‌توانید در کمترین زمان، سیستم مدیریتی متناسب با اندازه سازمانتان را طرحریزی و اجرا نموده و  گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ را اخد نمایید.
با پیاده‌سازی ایزو ۹۰۰۱ توسط تیم مشاوره ایزو در سازمان شما، دوباره‌کاری‌ها کاهش‌یافته، خواسته‌های مشتریان برآورده شده و رضایتمندی مشتریان افزایش می‌یابد.
خدمات مشاوره ایزو ۹۰۰۱
تدوین برنامه زمان‌بندی مشاوره ایزو و آموزش سیستم مدیریت کیفیت  ISO ۹۰۰۱
تدوین گزارش شناخت وضعیت موجود سازمان بر اساس استاندارد  ISO ۹۰۰۱
در این مرحله گزارش شناختی از وضعیت سیستم مدیریتی توسط مشاور تهیه می‌گردد.
آموزش ایزو  ۹۰۰۱
آموزش ایزو ۹۰۰۱ توسط تیم مشاوره ایزو ۹۰۰۱ به کارکنان ارائه می‌شود و کارکنان با الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ و مستندسازی به‌صورت کاربردی آشنا می‌شوند.
مستندسازی ایزو ۹۰۰۱ ، سیستم مدیریت سازمان –طرحریزی مستندات ایزو ۹۰۰۱
در این مرحله مشاور ایزو ۹۰۰۱ با همکاری مدیران فرآیندها مستندات سیستم مدیریت کیفیت را بر اساس استاندارد ایزو ۹۰۰۱ طراحی می‌نماید
نظارت بر اجرای پیاده‌سازی ایزو ۹۰۰۱
دراین مرحله از مشاوره ایزو ، نظارت بر  اجرای سیستم مدیریت کیفیت بر اساس  روش‌ها و معیارهای تعریف‌شده و استاندارد ایزو ۹۰۰۱ صورت گرفته  و
سازمان جهت دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ آماده می‌گردد.
همچنین در این مرحله ممیزی داخلی توسط مشاور و تیم آموزش‌دیده از کارکنان شرکت صورت گرفته و عدم انطباق‌های  سیستم مدیریتی شناسایی‌شده
 و اقدامات لازم جهت برطرف نمودن عدم انطباق‌های سیستم مدیریتی صورت می‌گیرد.
ممیزی خارجی
مشاور ایزو ، در انتخاب شرکت گواهی دهنده ایزو ۹۰۰۱ راهنمایی لازم را انجام می‌دهد و در طی فرآیند ممیزی خارجی تا مرحله اخذ گواهینامه ISO ۹۰۰۱  شمارا همراهی می‌نماید
مزایای پیاده‌سازی ایزو ۹۰۰۱
افزایش رضایتمندی مشتریان
  کاهش هزینه‌ها
کاهش دوباره‌کاری‌های و عدم انطباق‌ها
 رعایت مقررات، قوانین و الزامات مربوط با محصول و خدمات
 افزایش سهم بازار و جلب رضایتمندی مشتریان
برای اینکه در افزایش رضایتمندی مشتری و بهبود عملکرد سازمان موفق شوید از خدمات مشاور باتجربه و حرفه ای استفاده نمایید تا با ایجاد مستندات متناسب با اندازه سازمان،  گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ واقعی را دریافت نمایید و پس از اخذ گواهینامه ایزو سیستم مدیریت سازمان شما به‌صورت مستمر بهبود و ادامه یابد
تلفن ثبت‌ درخواست مشاوره :  09187623212
پیمایش به بالا