مشاوره و اخذ گواهینامه 45001

مشاوره ایزو ۴۵۰۰۱
مشاوره ایزو ۴۵۰۰۱ ، بر اساس جدیدترین استاندارد بین‌المللی سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی  توسط تیم باسابقه ارائه می‌شود استقرار سیستم مدیریت ایزو ۴۵۰۰۱ منجر به کاهش خطرات و حوادث و بیماری‌های ناشی از فعالیت‌ها شده و افزایش رضایتمندی ذی‌نفعان می‌شود.
مشاوره ایزو ۴۵۰۰۱
سیستم‌های مدیریت ایمنی بهداشت شغلی ایزو ۴۵۰۰۱ در تمامی صنایع ازجمله صنعت نفت و گاز ، پروژه‌های عمرانی کاربرد دارد.
با تأکید موضوعات ایمنی و بهداشت توسط اداره کار در صنایع مختلف ، رعایت الزامات ایمنی در صنایع در سال‌های اخیر از اهمیت بیشتری برخوردار شده  است  استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ جایگزین استاندارد OHSAS 18001 شده و سازمان‌ها می‌توانند با استقرار سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی ایزو ۴۵۰۰۱ گامی مؤثر در راستای تحقق موضوعات قانونی و کاهش خطرات ناشی از کار بردارند.
هدف نهایی الزامات سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی ایزو  ۴۵۰۰۱ ، یکپارچه‌سازی ایمنی و بهداشت شغلی در فرهنگ‌سازمانی می‌باشد تیم ما سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی ایزو ۴۵۰۰۱ را متناسب با سازمان شما طرحریزی می‌نماید.
مزایای به‌کارگیری ایزو ۴۵۰۰۱
 رعایت مقررات و قوانین مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی فعالیت‌های سازمان برای کارکنان و پیمانکاران.
 کاهش خطرات ناشی از فعالیت‌ها از طریق تکنیک شناسایی و ارزیابی ریسک.
 افزایش رضایتمندی ذی نفعان در خصوص موضوعات ایمنی، بهداشت شغلی
 کاهش یا حذف هزینه‌های مرتبط با آسیب‌ها / بیماری‌های ناشی از فعالیت‌ها می‌شود
خدمات مشاوره
تهیه گزارش Gap Analysis مطابق الزامات سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی ایزو 45001
تدوین اهداف و برنامه‌های ایمنی، بهداشت شغلی ایزو ۴۵۰۰۱
تحقیق حوادث و برنامه‌ریزی کاهش آن
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
برنامه اقدام اصلاحی و پیشگیرانه
شناسایی شرایط بالقوه اضطراری و تدوین برنامه‌های واکنش در شرایط اضطراری
آموزش سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی ایزو ۴۵۰۰۱
تدوین روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های موردنیاز برای پیمانکاران
ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی ایزو ۴۵۰۰۱
و ….
تلفن ثبت‌ درخواست مشاوره :  09187623212

پیمایش به بالا