نام نویسنده: امير ماليان

فرآیند چیست ؟

 فرآیند مجموعه‌ای از یک سری فعالیت‌های مرتبط با هم که در هر مرحله با صرف  منابع ( مانند نیروی انسانی و مواد اولیه ) ، يك يا چند ورودی‌ها را به يك يا چند خروجی‌ها تبدیل می‌نماید .     این خروجی‌هابه عنوان ورودی‌ها ی سایر فرآیندها ارائه می‌گردد تا در نهایت به یک هدف مشخص دست

فرآیند چیست ؟ بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا