استاندارد و استانداردسازی

استاندارد در لغت ، معنی جامع و متنوعی دارد. استاندارد یعنی میزان انطباق با الزامات و قوانین از پیش تعیین شده. یعنی تدوین و تعیین ویژگی های لازم در تولید یک فراورده و انجام یک خدمت. پس استاندارد تنها مربوط به کالا نیست و خیلی از خدمات را نیز شامل میشود.

استاندارد و استانداردسازی بیشتر بخوانید »